Sparta

Sparta, in Zuid-Griekenland, werd in de 10e eeuw v.C. gesticht door Doriërs, die de oorspronkelijke bewoners van de streek versloegen. Twee eeuwen later versloeg Sparta zijn buurstaat, Messenia en kreeg daardoor uiterst goede landbouwgrond. Het werd een staat die hield van luxe en prachtig ambachtswerk produceerde. Ook de muziek en de dichtkunst bloeiden. Later werden de Spartanen in een oorlog verslagen en de overwonnen Messenen begonnen een langdurige opstand, zodat Sparta zich weer met oorlogvoering begon bezig te houden. Het werd een supermacht in Griekenland en de belangrijkste rivaal van Athene. De Spartaanse maatschappij werd beheerst door de noodzaak de macht te behouden. Alle mannen van Spartaanse oorsprong moesten in het leger dienen.

Hun hele leven was gewijd een de krijgskunst. Jongens van zeven jaar werden bij hun familie weggehaald en woonden in legerbarakken. Geen burgerrechten hadden in Sparta de perioikoi en de heloten. De perioikoi waren vrije mannen die, alhoewel ze geen burgerrechten hadden, handel mochten drijven en in het leger mochten dienen. Heloten waren de nakomelingen van de oorspronkelijke bewoners van het gebied, Ze bewerkten het land en deden al het zware werk voor hun Spartaanse opperheren.