Huizen

De Grieken stonden op hun privacy, vooral thuis. De ramen van de huizen waren klein en stonden hoog in de muren. De muren bestonden uit in de zon gedroogde stenen en waren niet erg duurzaam.

Een boerderij was een vrij eenvoudig gebouw en waarschijnlijk hebben de stadshuizen meer kamers gehad en zijn ze luxueuzer. De tuin of het erf was in het midden van het huis en de vertrekken lagen daaromheen. Misschien is er een bron geweest waar de slavinnen de was van de familie deden en waterkruiken vulden. In het portaal hield een herm, een beeltenis van de god Hermes, de slechte geesten buiten. Het is moeilijk om een duidelijk beeld van een typisch Grieks huis te krijgen.