Griekse tempels

Het Griekse leven werd gedomineerd door de religie en het is dan ook niet verwonderlijk dat de tempels van het oude Griekenland de grootste en mooiste gebouwen waren. Ze hadden ook een politiek doel want ze werden dikwijls gebouwd om de burgelijke macht en trots te tonen, of om de beschermgod van de stad te danken voor oorlogsoverwinningen. De tempels werden gebouwd van kalksteen of marmer met daken en plafonds van hout. De dakpannen waren van terracotta of steen.

Er moeten enorm veel mensen in de tempelbouw gewerkt hebben. Kolossale steenblokken moesten uit de steengroeven gehaald worden met ossewagens. Die blokken werden ter plaatse met hamer en beitel bewerkt door steenhouwers. De hoge zuilen bestonden uit cilindervormige secties (‘trommels’), die met behulp van touwen en katrollen op elkaar gezet werden en met pennen werden vastgezet. Decoratief beeldhouwwerk in de vorm van friezen en beelden in het fronton (geveldriehoekveld) gaven de Griekse tempels grootsheid en schoonheid.