De Griekse spelen

De Grieken waren van mening dat sport waardevol was als training voor het oorlogvoeren en als een manier om de goden te eren. Er waren veel plaatselijke sportwedstrijden maar vier grootse atletiekfeesten trokken mensen uit de hele Griekse wereld aan. De belangrijkste ‘spelen’ waren de Olympische Spelen, die om de vier jaar in Olympia gehouden werden ter ere van Zeus.

Succes in deze spelen was een eer voor de familie van de atletiek en voor zijn stad. Sommige succesvolle atleten kregen een bijna mythische status. Oorlogen werden soms onderbroken zodat de mensen veilig naar Olympia en weer terug naar huis konden reizen. Er zijn daar veel prachtige tempels en andere gebouwen, die atleten en toeschouwers onderdak boden, opgegraven.
De Spelen duurden voort in de Romeinse periode en eindigden laat in de 4e eeuw. Athene kende ook spelen (Phanatheneeën) die om de vier jaar gehouden werden ter ere van Athena als onderdeel van haar religieuze feest en iedereen was dan vrij. De sport kende een strikte discipline en een overtreding van de regels werd streng gestraft.