Griekse feesten en orakels

Godsdienst speelde een belangrijke rol in het Griekse leven. De Grieken geloofden dat ze het met de goden op een akkoordje konden gooien. Ze offerden hen goud, zilver en dieren.

Ze organiseerden feesten en spelen ter ere van hen. In ruil daarvoor verwachten ze dat de goden hen beschermden tegen ziekten, op hun oogsten letten en hen andere gunsten verleenden.

Communicatie met de goden had een vaste plaats op hun kalender; de meeste feesten hadden eenmaal per jaar plaats, soms om de vier jaar. De goden werden aanbeden in heiligdommen.

Een van de belangrijkste in Griekenland was dat van Apollo in Delphi. Apollo werd in verband gebracht met het licht en de genezing, maar wanneer hij kwaad was konden zijn pijlen de pest veroorzaken. Hij was beroemd als god van de profetie en in Delphi beantwoordde hij vragen over de toekomst. Zijn priesteres, de Pythia, was de spreekbuis van de god en deed raadselachtige uitspraken die op verschillende manieren uitgelegd konden worden. Het orakel ( zoals deze voorspellingen genoemd werden) van Delphi bleef bestaan tot in de tijd van de christenen.