Eten en drinken

In Athene en andere Griekse steden hielden mannen dikwijls banketten of drinkgelagen (symposia) voor hun vrienden. Evenals deze kleinere particuliere symposia, waren er ook grote openbare.

De particuliere symposia werden thuis gehouden, in de eetkamer (andron), die na het avondmaal voor de mannen werd vrijgehouden. Op veel Griekse vazen zien we symposia-scenes.

Respectabele vrouwen mochten niet op een symposion aanwezig zijn, maar slavinnen, hetarai genoemd, vermaakten de mannen met dans, fluitspel en acrobatische kunsten.

De avond begon met een plengoffer (gewoonlijk wijn) en het zingen van speciale liederen of hymnen voor de goden. De gasten droegen kransen en parfum. In het begin van de avond konden ze politiek of filosofie bespreken, maar naarmate ze meer wijn dronken, begonnen ze elkaar grappen, raadsels en verhalen te vertellen. Na een heleboel wijn gedronken te hebben vielen ze op hun gemakkelijke rustbanken in slaap en de vrouwen en mannelijke slaven mochten dan opruimen.