Macht en politiek in Athene

Het oude Griekenland bestond uit een aantal onafhankelijke stadstaten.
Er waren weinig rijke mensen en veel armen. In het begin domineerden de rijke landeigenaars en leiders, tirannen genoemd, de armen. In Athene en in enkele andere stadstaten werden de tirannen verdreven door het volk, dat macht en vrijheid verwierf. Deze nieuwe bestuursvorm werd democratie genoemd. Hij werd uitgevonden in Athene. De ekklesia was het belangrijkste forum van het politieke leven. Vergaderingen vonden plaatst op de Pnyx, een heuvel in de nabijheid van de Akropolis. Gewonen burgers, rijk of arm, konden een toespraak houden en stemmen tijdens de Raad.

Voor een vergadering moesten er tenminste 6000 mensen aanwezig zijn. De ekklesia nam belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld of de stad een andere stad al dan niet de oorlog verklaarde. Een hogere regeringsvorm was de Raad van 500 leden, die de ekklesia-kwesties afhandelde. De Raad vergaderde in een rond gebouw, de tholos. In oorlogstijd nam een groep van tien militaire bevelhebbers, strategoi, beslissingen in verband met de verdediging van de stad. Ze werden jaarlijks gekozen en konden meermaals herkozen worden.