Vakanties aan de Nijl

De ‘Grote Nijl’ in Egypte, de bakermat van de faraonische beschaving, ontstaat uit de samenvloeiing van de Witte Nijl – die als een bergstroom in Burundi ontspringt – en de Blauwe Nijl, die zijn oorsprong vindt in het hoogland van Ethiopië. De langste rivier ter wereld (6700 km) mondt uit in de Middellandse Zee in een grote driehoekige delta van 200 km².

Als Egypte ‘een geschenk is van de Nijl’, zoals Herodotus schreef , dan komt dat doordat de rivier sinds eeuwen op de vochtige hoge oevers een laag vruchtbaar slib heeft afgezet, waardoor een rijke landbouw tot ontwikkeling kon komen. Tegenwoordig leeft meer dan negentig procent van de bevolking in deze langwerpige oase die drie procent van het grondgebied beslaat en waarvan de breedte varieert van één tot twintig kilometer. Sinds 1971 wordt het waterpeil van de rivier geregeld door de Assoeandam die de watermassa’s tegenhoudt van het Nassermeer, een gigantisch kunstmatig meer met een lengte van 425 km.